รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2556

 

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2556


 

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2556

พัทยา ประเทศไทย – รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และ ศูนย์ประชุมพีช จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี คุณวรรธนัย วรรธนะกุล รองประธาน รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และ ศูนย์ประชุมพีช 

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 74 ทุน ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช โฮเต็ล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา

โครงการกองทุนการศึกษาช่วยเหลือบุตรพนักงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติดี อีกทั้งเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางโรงแรม ได้มอบให้แก่พนักงานทุกคน โดยในปีนี้มีบุตรพนักงานขอรับทุนรวม ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ได้ที่ www.royalcliff.com

 

 คุณวรรธนัย วรรธนะกุล (คนกลาง) รองประธาน รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และ ศูนย์ประชุมพีช มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติดี จำนวนทั้งสิ้น 74 ทุน ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช โฮเต็ล พัทยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา

 

 

For promotions, privileges, lucky draw & news about Royal Cliff.

Join Us On

 

Copyright 2015. Royal Cliff Hotels Group